Ajuts del Consell Català de l’Esport per la COVID-19

Ajuts econòmics a les Federacions Catalanes

31/5/2021


CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ EXTRAORDINÀRIA PER LA COVID 19

CONSELL CATALÀ DE L’ESPORT

Resolució del CCE 79/2021 de 20 de maig 2020

Ajuts del Consell Català de l’Esport per la COVID-19 | Federació Catalana de Ball Esportiu

En data 20 de maig el President del Consell Català de l’Esport ha signat la Resolució 79/2021, amb la concessió d’ajuts extraordinaris del Programa 2 per fer front a les afectacions econòmiques i socials produïdes en el sector de l’activitat física i de l’esport a causa de l’ajornament o la suspensió de competicions esportives d’àmbit català de les federacions esportives catalanes durant la temporada 2020, així com per a compensar les despeses i falta d’ingressos  que la COVID ha originat.

Aquesta subvenció complementa el Programa 1, amb el que s’oferien ajuts a les instal·lacions esportives per aquestes circumstàncies, programa al que els clubs podien accedir a sol·licitar-los.

Confirmada la concessió dels ajuts a la FCBE, pendents de rebre el pagament, s’ha fet un repartiment entre la FCBE, els clubs, esportistes i cos tècnic, adjudicant 50 € fixos a cada club i una distribució proporcional al pagament de llicències de la temporada 2020 entre els/les esportistes i cos tècnic equivalent a una mica més del 50% del pagament realitzat pel concepte de llicències de la part corresponent a la FCBE, sense comptar assegurança ni la part de llicències de la FEBD.

S’ha enviat un fitxer a tots els clubs, amb la relació nominal dels seus esportistes i cos tècnic, indicant la quantitat que li correspon a cadascun. La quantitat global serà abonada al club, que s’encarregarà de la seva distribució, una vegada es realitzi el cobrament de la subvenció.

Aquells esportistes i tècnics que no pertanyen a cap club i els que en la temporada 2020 estaven en un club que no ha renovat la llicència per a la temporada 2021, hauran de contactar amb la secretaria de la FCBE per tal de concretar la forma de pagament.

Junta Directiva de la FCBE

la primera Federació de Ball Esportiu de l´estat

Federació Catalana de Ball Esportiu
C/Viladomat 184 - 186 Esc. A 1r. 3a.
08015 - Barcelona
Tel. +34 934.538.020
Fax +34 934.518.060
correu electrònic

Informació general

Avís legal

Política de cookies