Comunicat sobre les llicències a Catalunya (2 de 2)

Opcions per a tramitar les llicències 2021

2/2/2021


COMUNICAT DE LA FCBE

Opcions per a tramitar les llicències temporada 2021

En l’anterior comunicat de la FCBE, de data 26/01/2021, explicàvem quina és la situació per a la pràctica esportiva a Catalunya i la valoració que feia la nostra Assessoria Jurídica al respecte (veure noticia).

Davant de la creació, per part de la Federación Española de Baile Deportivo (FEBD) de un nou tipus de llicència (Licencia No Competitiva o Licencia Básica), la FCBE incorpora la gestió d’aquestes llicències, a requeriment de la FEBD, per la qual cosa es plantegen les següents opcions per a que els esportistes escullin la que més els interessa, de cara a poder entrenar i fer desplaçaments:

  • OPCIÓ 1: Els esportistes tramiten les llicències de la FCBE o FCBE + FEBD d’acord amb el previst per a la temporada 2021, disposant d’una llicència oficial que els permet desplaçaments per a entrenar i competir en esdeveniments estatals i/o internacionals, podent obtenir els certificats de les llicències per l’aplicació PlayOff o demanant-los a la FCBE i FEBD.
  • OPCIÓ 2: Els esportistes tramiten les llicències de competició de la FCBE i la Licencia No Competitiva o Licencia Básica de la FEBD amb la qual cosa disposarien d’una llicència oficial i el corresponent comprovant per a entrenaments i desplaçaments. Posteriorment podran treure la llicencia de competició de la FEBD abonant la diferència. Tràmit de la llicència de Competició per l’aplicació PlayOff. Tràmit de la llicència No Competitiva o Bàsica, emplenant el formulari (clicar) i enviar a info@fcbe.cat.
  • OPCIÓ 3: Els esportistes tramiten sols la Licencia No Competitiva o Licencia Básica de la FEBD. Aquesta opció oficialment a Catalunya no dóna dret a fer entrenaments ni desplaçaments per no ser una llicència oficial, situació de la que han de donar constància per escrit que són coneixedors. A l’import de la llicència s’ha d’afegir el cost de l’assegurança esportiva obligatòria. Posteriorment podran treure la llicència de competició FCBE + FEBD, abonant la diferència. Tràmit de la llicència No Competitiva o Bàsica, emplenant el formulari (clicar) i enviar a info@fcbe.cat.

Recordem que en qualsevol cas les llicències s’emeten amb un cost anual no fraccionable d’acord als imports aprovats en l’Assemblea i publicitats via el web de la FCBE.

És important la valoració detallada de l’opció escollida donat que, a aquests efectes, l’incompliment de la legislació vigent, pot suposar incórrer en sancions administratives per part de les autoritats competents, dins el marc de les restriccions actualment vigents a Catalunya .

Per a qualsevol consulta addicional, enviar email a info@fcbe.cat.

Junta Directiva de la FCBE

la primera Federació de Ball Esportiu de l´estat

Federació Catalana de Ball Esportiu
C/Viladomat 184 - 186 Esc. A 1r. 3a.
08015 - Barcelona
Tel. +34 934.538.020
Fax +34 934.518.060
correu electrònic

Informació general

Avís legal

Política de cookies