Protocol de la FCBE per a la minoració del risc COVID-19 (Versió 6)

Protocol pel desenvolupament d’activitats de Ball Esportiu a Catalunya

19/5/2021


PROTOCOL DE LA FCBE PER A LA

MINORACIÓ DEL RISC DE CONTAGI PEL COVID-19 

(Actualització a data 18/05/2021 - Versió 6)

Protocol de la FCBE per a la minoració del risc COVID-19 (Versió 6) | Federació Catalana de Ball Esportiu

D’acord amb el Pla d’acció pel desconfinament esportiu de Catalunya presentat per la Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat Física i aprovat pel PROCICAT, es determina la fase de represa de l’activitat esportiva i la competició requerint als organitzadors i titulars de les instal·lacions l’adopció de protocols específics per a la determinació de mesures que procurin evitar el risc de contagi per COVID-19 entre les persones usuàries d’instal·lacions esportives així com participants a l’activitat.

En aquest sentit, la Federació Catalana de Ball Esportiu, com a entitat de segon nivell que aglutina els clubs esportius de la modalitat de Ball Esportiu, ha desenvolupat aquest protocol per a cadascuna de les disciplines pròpies com a instrument normatiu que els organitzadors d’entrenaments i competició hauran d’observar. 

Aquest PROTOCOL s’ajusta al MODEL BÀSIC preparat, conjuntament per la Unió de Federacions Esportives de Catalunya i la Secretaría General de l’Esport i de l’Activitat Física, amb l’objectiu de garantir un contingut mínim comú a totes les federacions en aquesta normativa, sense perjudici de les mesures específiques que la pròpia modalitat requereix, per a la prevenció de la transmissió del COVID-19.

El PROTOCOL ha estat validat per la UFEC i compta amb el vist-i-plau del Consell Català de l’Esport (CCE). És d’obligat compliment en totes les activitats o competicions de ball esportiu que qualsevol organitzador desenvolupi a Catalunya, amb l’excepció de competicions estatals o internacionals que es regiran pel seu protocol específic. 

Els organitzadors d’activitat esportiva o competició en espai públic o instal·lacions municipals que requereixin d’autorització administrativa prèvia per al desenvolupament de la seva activitat, per la seva agilització, acompanyaran en la sol·licitud d’autorització la corresponent ACREDITACIÓ FEDERATIVA conforme les mesures de prevenció previstes per l’activitat s’adeqüen al protocol de la FCBE. La intervenció de la FCBE en aquest sistema d’acreditació es limita a determinar l’adequació de les mesures de l’activitat al seu protocol propi, sense que sigui responsabilitat de la mateixa garantir l’aplicació durant el desenvolupament de la prova o competició. 

Documentació d’interès:
  • Protocol de la FCBE per a la minoració del risc COVID-19  (clicar)
  • Infografies de la UFEC  (clicar)
  • Declaració responsable menors d’edat  (clicar)
  • Declaració responsable majors d’edat  (clicar)
  • Registre d’aforaments  (clicar)
Junta Directiva de la FCBEla primera Federació de Ball Esportiu de l´estat

Federació Catalana de Ball Esportiu
C/Viladomat 184 - 186 Esc. A 1r. 3a.
08015 - Barcelona
Tel. +34 934.538.020
Fax +34 934.518.060
correu electrònic

Informació general

Avís legal

Política de cookies