Tramitació llicències temporada 2021

Procediment per a la tramitació de les llicències 2021


TRAMITACIÓ LLICÈNCIES TEMPORADA 2021

Posem a disposició dels clubs, esportistes, tècnics, jutges i resta del col·lectiu de ball esportiu català el procediment per a la tramitació de les llicències per a la temporada 2021, amb vigència de l’1 de gener a 31 de desembre de 2021.

Com en les temporades anteriors, les llicències dels Clubs, Esportistes i Cos Tècnic s’han de tramitar a través del club, amb l’aplicació PlayOff, a la que es pot accedir clicant aqui, essent els imports els indicats en document relacionat.

IMPORTANT:

 • Les renovacions de les llicències dels esportistes que es tramitin abans del 31 de gener de 2021, tindran un descompte de 5 €, descompte no aplicable a les noves llicències.
 • Les llicències de la FCBE + FEBD de competició de FitKid  estaran exemptes del Tram Català exclusivament en la temporada 2021, com a nova incorporació a la federació (Import de 56,75 €, amb assegurança inclosa), no essent aplicable el descompte del punt anterior. 

Ingressar imports de les llicències al compte de la FCBE:

 • Banc Sabadell
 • ES02 0081 0142 79 0001379240
Els Esportistes i Cos Tècnic han de complimentar obligatòriament els annexes següents, segons els cas:
 • Annex 1.- Autorització menors (clicar).
 • Annex 2.- Exoneració de responsabilitats Esportistes menors (clicar). 
 • Annex 3.- Clàusula de Protecció de Dades menors (català)  (castellano)..
 • Annex 4.- Autorització esportistes amb discapacitat funcional (clicar).
 • Annex 5.- Exoneració de responsabilitats Esportistes majors (clicar).
 • Annex 6.- Exoneració de responsabilitats Cos Tècnic (clicar).
 • Annex 7.- Clàusula de Protecció de Dades Esportistes majors i Tècnics (català)  (castellano).
Els annexos, complimentats i signats, s’han d’adjuntar en la fitxa de l’Esportista o Tècnic, si s’utilitza el programa de Play Off per a tramitar la llicència, o bé enviar-los a la FCBE amb els formularis complimentats, juntament amb el comprovant de l’ingrés bancari, per fax (934.518.060) o per email (info@fcbe.cat). 

Paral·lelament al procediment informàtic, publiquem també els formularis per la utilització només en cas de necessitat, per no tenir accés a l’aplicació informàtica:

Formularis a complimentar:

 • Model 01.- Alta / Renovació del Club (clicar). 
 • Model 02.- Alta / Renovació de Tècnics i Jutges (clicar).
 • Model 03.- Alta / Renovació d’Esportistes (Individual) (clicar).

IMPORTANT:

Del Reglamento Económico de la FEBD cal destacar:

 • Recàrrec de 10 € per la tramitació de llicències d’esportistes amb caràcter urgent (7 dies naturals o menys per a que sigui efectiva).
 • Els Jutges hauran de tramitar la llicència abans del 15 de gener, per a poder realitzar l’assignació de jutges a les competicions aprovades. Passada aquesta data, tindran un recàrrec del 30%.
 • Els jutges WDSF han de tramitar la seva  sol·licitud a la FEBD abans del 31 de desembre de cada any, perquè en cas contrari, es comunicarà a la WDSF la seva NO renovació. En qualsevol cas, les taxes hauran de ser pagades dins de la primera quinzena del mes de gener de l’any que es renova, o en cas contrari s’aplicarà el recàrrec del 30%
 • En les especialitats que està permès que un Entrenador representi a un segon club, haurà d’abonar una segona Llicència, sense incorporar el preu de l’assegurança esportiva, amb un import igual al de la primera llicència.
 • Packs familiars d’esportistes a partir de 3 membres d’una mateixa  unitat familiar. 

Donada la impossibilitat de reflectir totes les situacions especials, de múltiples llicències i diferents combinacions, en cas de dubte, consultar amb l’oficina de la FCBE. 

FCBE

document relacionat

la primera Federació de Ball Esportiu de l´estat

Federació Catalana de Ball Esportiu
C/Viladomat 184 - 186 Esc. A 1r. 3a.
08015 - Barcelona
Tel. +34 934.538.020
Fax +34 934.518.060
correu electrònic

Informació general

Avís legal

Política de cookies