Habilitació / Convalidació de titulacions externes

Procés d’equiparació a titulacions federatives

21/11/2019


HABILITACIÓ / CONVALIDACIÓ 

DE TITULACIONS EXTERNES A LA FCBE

Per acord de la Junta Directiva, s’obre un procés d’habilitacions / convalidacions de titulacions de ball esportiu emeses per entitats privades, de Monitors, Tècnics Esportius, Tècnics Organitzatius, Jutges..., en qualsevol de les disciplines reconegudes pel Consell Català de l’Esport, a les equivalents titulacions federatives de la Federació Catalana de Ball Esportiu.

Les persones que vulguin acollir-se a aquest procés, hauran de complimentar i aportar la següent documentació:

  • Sol·licitud d’homologació / convalidació (clicar
  • Declaració Responsable amb experiència esportiva (clicar)
  • Fotocòpia del DNI/Passaport.
  • Fotocòpia Titulació actual.
  • Pla d’Estudis del curs realitzat (contingut del curs, matèries cursades, hores lectives de cada matèria, ...), signat per l’entitat emissora. (Nota 1)
  • Comprovant del pagament de les taxes administratives (Nota 2).
  • Opcional -> Curriculum Vitae del sol·licitant.

La documentació esmentada es pot enviar per fax (934.518.060), per email (info@fcbe.cat) o per correu postal (FCBE. C/Viladomat 184 - 186 Esc. A 1r. 3a. 08015 - Barcelona). A partir de la data de recepció de la documentació, es fixa un termini d’un mes per a que la comissió de la disciplina corresponent la valori i doni resposta a la sol·licitud. 

Nota 1.- El Pla d’Etudis no serà necessari si l’entitat te signat conveni de formació amb la FCBE.

Nota 2.- El tràmit té unes taxes de 50 € (40 € per a federats) en concepte de despeses administratives, que s’ingressaran al compte de la FCBE (Banc Sabadell - ES02 0081 0142 7900 0137 9240).

FCBE

la primera Federació de Ball Esportiu de l´estat

Federació Catalana de Ball Esportiu
C/Viladomat 184 - 186 Esc. A 1r. 3a.
08015 - Barcelona
Tel. +34 934.538.020
Fax +34 934.518.060
correu electrònic

Contactar

Informació general

Avís legal

Política de cookies