Street&Pop Dance

Street&Pop Dance

Terme general usat per descriure la dansa dels estils que van evolucionar fora dels estudis de ball com el Break Dance, Disco Dance o Techno Street entre altres i desenvolupats a qualsevol espai obert disponible com els carrers, parcs, patis escolars i clubs nocturns que seran presentats d'acord amb la seva execució tècnica i artística de manera individual o grups.

la primera Federació de Ball Esportiu de l´estat

Federació Catalana de Ball Esportiu
C/Viladomat 184 - 186 Esc. A 1r. 3a.
08015 - Barcelona
Tel. +34 934.538.020
Fax +34 934.518.060
correu electrònic