Interès esportiu i socio-educatiu del Ball Esportiu

Importància del Ball en les seves vessants esportives, formatives i de relacions socials

25/1/2019


INTERÈS ESPORTIU I SOCI - EDUCATIU DEL BALL ESPORTIU

Sempre s’ha dit que el nostre cos és el reflex exterior de la nostra vida interior. El ser humà ha d’aspirar a conservar la seva vertadera naturalesa i estat natural que consisteix en l’equilibri entre les tres esferes que el formen:

     1. Cos o soma.
     2. Psique.
     3. Energia.

El ser humà desenvolupa les seves activitats a aquests tres nivells, corporal, psicològic i energètic, al mateix temps i qualsevol benefici o mancança que n’afecti un dels tres, té repercussions en els altres dos a l’estar íntimament interrelacionats. La “Psique” és un estat subjectiu que no podem veure ni tocar físicament, però el “Soma” sí, doncs és quelcom objectiu i tangible al estar constituït per matèria. Podríem afirmar que el “Soma” és el reflex objectiu de la “Psique”. El nivell energètic actuaria d’enllaç entre els altres dos nivells, corporal i psicològic.

A la infantesa, el desenvolupament de la personalitat és Somato-Psíquic. Construeix la seva “Psique” a partir de les sensacions i els estímuls físics que li arriben a través del cos o bé tenen el seu origen en el propi cos.

(Direcció: Cos   ->   Ment).

Quan arribem a l’estat adult i ja estem en possessió d’una “Ment” que ens dirigeix, un “Cos” que respon i unes “Emocions” que registren, l’evolució de la personalitat inverteix el seu sentit i passa a ser Psico-Somàtic.

Tots els pensaments, sentiments, idees, desitjos, emocions, processos mentals i estats psíquics influeixen de forma definitiva en el cos físic.

(Direcció: Ment  ->   Cos).

 A més d’aquestes connexions a nivell intern, el ser humà com a individu no roman aïllat, és un ésser social que interactua amb el medi que l’envolta, utilitzant unes normes de conducta que guiaran el seu comportament en el si d’una societat determinada. Aquestes interaccions proporcionen una cohesió entre els subjectes i la presa de consciència d’aquest procés desenvolupa el sentit de pertinença dels individus al grup social i, per tant, un sentit d’identitat.

Per deducció de l’exposició anterior, existeixen tres apartats en els que podem actuar per aportar beneficis a l’individu:

A) Físic.

B) Psicològic.

C) Social.

L’instrument utilitzat per assolir aquests avantatges serà la nostra modalitat esportiva, el Ball Esportiu. El Ball Esportiu presenta dos components fonamentals que combinats constitueixen la seva essència. Per un costat, l’activitat física i per l’altra banda, la música amb els efectes psicològics que se’n poden derivar.

A)   Efectes Físics

 •  Sistema Cardiovascular i Respiratori:
  • Ballar, com tota activitat física, augmenta el rendiment d’aquests sistemes, millorant la perfusió tissular i, per tant, l’aportació d’oxigen i nutrients als teixits.
  • Regula la pressió arterial.
 •  Sistema Endocrí:
  • Evitant el sedentarisme, prevenim el sobreprès i, en grau superior, l’obesitat. (260-365 calories/hora).
  • Afavoreix la mobilització de les grasses.
  • Augmenta el drenatge de líquids i l’eliminació de toxines (Sudoració).
  • Reducció dels nivells de colesterol en sang (Colesterolèmia).
 •  Aparell Músculoesquelètic:
  • Milloren la presència física, mitjançant el treball de la correcció postural i l’alineació corporal.
  • Es treballa l’equilibri, l’agilitat i la coordinació de moviments. Millora dels reflexes. 
  • Enfortiment dels grups musculars i augment de l’elasticitat de lligaments i tendons. Com a conseqüència s’incrementa la flexibilitat, la força i la resistència.
  • S’estimula el recanvi ossi, amb un efecte preventiu davant els dolors articulars i la osteoporosi. Augmenta la qualitat de vida.

B)   Efectes Psicològics

  • Genera un procés d’autoconeixement que porta a un augment de l’autoestima i a la comprensió, acceptació i valoració del propi cos i del propi ésser.
  • Incrementa la confiança en un mateix i la claredat de pensament.
  • Fomenta la creativitat i l’expressió de la personalitat de cada individu.
  • Col·labora en l’adquisició de disciplina i autocontrol.
  • Desenvolupa la sensibilitat, l’expressió corporal, la coordinació, la memòria visual, l’oïda musical i el sentit del ritme.
  • Amb el simbolisme del moviment del cos podem expressar emocions, afectes i sentiments.
  • Estimula la memòria, la concentració i la capacitat de resposta física a estímuls i ordres cerebrals.
  • Canalitza l’adrenalina i permet alliberar tensions. 
  • L’alliberament d’endorfines produeix una sensació de plaer i benestar. 
  • Podem assolir un estat de relaxació que ens permetrà desinhibir-nos. 
  • Enforteix la psique de l’ésser humà, obtenint uns efectes moderats, però positius sobre els estats depressius, d’ansietat i d’estrès.
  • Ajuda a combatre l’insomni. 
  • Millora la capacitat de seducció.

C)   Efectes Sòcioeducatius

  • Permet vèncer la timidesa i altres problemes de socialització.
  • Es porta a terme en un context de relacions socials i això ajuda a combatre la soledat i evitar la tendència a l’aïllament voluntari (sobretot en la joventut).
  • Possibilitat de compartir una mateixa afició amb altres persones.
  • Exposició a noves experiències.
  • Coneixement del sexe contrari i millora de les relacions. 
  • Desenvolupament de la cultura musical. 
  • Utilitat com instrument pedagògic en el desenvolupament de determinades aptituds (expressió corporal, oïda musical,…)

la primera Federació de Ball Esportiu de l´estat

Federació Catalana de Ball Esportiu
C/Viladomat 184 - 186 Esc. A 1r. 3a.
08015 - Barcelona
Tel. +34 934.538.020
Fax +34 934.518.060
correu electrònic

Contactar

Informació general

Avís legal

Política de cookies